Nadgradnje tovornih vozil

Nadgradnje na tovornih vozilih

Izdelava , predelava in dodelava nadgradnje na tovornih vozilih za prevoz gradbenega materiala.

Montaža abrol nadgradnje na tovornih vozilih z dvigalom ali brez.